Woningen en appartementen

Naast het aanbod van particuliere bouwkavels door de gemeente Weststellingwerf, Team Lindewijk, worden door diverse projectontwikkelaars verschillende types woningen aangeboden in de Lindewijk.

Hieronder vindt u het huidige aanbod (update 20-12-2020). Naar verwachting wordt in het najaar van 2021 met de uitgifte van de gronden in deelgebied 2 (westzijde Lindewijk) gestart.  

 • Lycklamaweg - 4 vrijstaande woningen 
  • Bouwcombinatie Koning/Scheenstra. Nadere info via RMW Makelaars
 • Keizersmantel/Lycklamaweg - 12 rijwoningen en 6 vrijstaande woningen
  • Zwanenburg Projecten Heerenveen. Nadere info volgt te zijner tijd via mooieplek.nl 
 • Tijgerblauwtje - appartementen
  • De plannen zijn in voorbereiding, nadere informatie volgt.

In aanbouw (reeds verkocht):

 • Dagpauwoog-Distelvlinder - 2 x 10 rijwoningen
  • J&R Projecten (Dons en Troost) Staphorst - in aanbouw vanaf mei 2020
 • Kommavlinder - 12 rijwoningen
  • Bouwcombinatie Koning/Scheenstra - in aanbouw vanaf eind mei 2020
 • Heideblauwtje even zijde (projectmatig) - 8 vrijstaande woningen 
  • Betsema Projecten Balk - in aanbouw vanaf najaar 2020.