Deze pagina is voor projectontwikkelaars die willen
bijdragen aan een levendige en duurzame Lindewijk   
  

7 rijwoningen geïnspireerd op een landhuis in een statige stijl

1d_vorm_uitsnede


KENNISGEVING
De gemeente Weststellingwerf biedt te koop aan: ontwikkelkavel 1d aan het Oranjetipje in de Lindewijk ter grootte van ca 1.100m2 in de huidige staat en met de huidige bestemming “wonen” voor € 222.200,- exclusief btw. De gemeente nodigt ontwikkelaars uit een woongebouw bestaande uit 7 rijwoningen te realiseren, geïnspireerd op een landhuis in een statige stijl.

Ontwikkelkavel 1d heeft in het bestemmingsplan de bouwaanduiding “wijkoverstijgend”. Dit is vertaald in het beeldkwaliteitsplan waarin de locatie is aangeduid met een “1e orde-accent” gericht op een bouwvolume met bijzondere architectuur.

Bovenstaande is een samenvatting van de officiële publicatie (bijlage 12).
Alle vereisten zijn nader uitgeschreven en vastgelegd in de inschrijfleidraad (bijlage 1).
Bijgevoegd vindt u ook alle overige van toepassing zijnde bijlagen.
Voor de volledigheid hier de link naar het bestemmingsplan zoals deze is te vinden is op ruimtelijkeplannen.nl.

Interesse?

Schrijf u uiterlijk 27 november in. Als er meerdere geïnteresseerden zijn, wordt er geloot.

Lees voor inschrijving de officiële publicatie en het volledige eisenpakket.

U vindt hier het inschrijfformulier.

1d_vorm