Vergunning appartementengebouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementengebouw Winterheide aan het Tijgerblauwtje in de Lindewijk in Wolvega te verlenen. De vergunning is verleend op 18 april 2023 en terug te vinden op de pagina Tijgerblauwtje. Het gaat om 27 appartementen. De bouwlocatie ligt centraal in de Lindewijk. Het appartementengebouw is het laatste grote project in deelgebied 1 van de Lindewijk.

Reacties Concept vergunning
Belanghebbenden konden begin maart de concept-vergunning inzien. Hier zijn 14 reacties op gekomen. Het college heeft deze reacties meegenomen bij het nemen van hun besluit over de omgevingsvergunning. Er zijn een paar kleine aanpassingen gedaan in de rapporten die bij de vergunning horen en in het ontwerp van de buitenruimte.

Dakhoogte
Het appartementengebouw voldoet bijna aan alle regels. Alleen de hoogte van het dak wijkt af van het geldende bestemmingsplan Wolvega Lindewijk deelgebied 1 uit 2011. De hoogte van het gebouw wordt 25,8 meter. In het bestemmingsplan is maximaal 25 meter toegestaan. Het college heeft besloten om hiervoor af te wijken van het bestemmingsplan.

Wethouder Hanneke Zonderland: ‘‘In 2005 is er een stedenbouwkundige visie gemaakt. Hierin staat een beeldbepalend gebouw centraal in de Lindewijk. We vinden het belangrijk dat deze visie wordt uitgevoerd. Daarnaast versterkt de gekozen dakconstructie het ontwerp.’’

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning kan bezwaar worden ingediend binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit (18 april 2023)


Lees hier meer.