Ontwerp bestemmingsplan Grote vuurvlinder ter inzage

De gemeente Weststellingwerf wil aan de Grote vuurvlinder in de Lindewijk de bouw van vier stuks twee-onder-één-kapwoningen mogelijk maken. Dit in plaats van de vier vrijstaande woningen die eerder waren gepland. Het betreft de Grote vuurvlinder 79 t/m 93. Voor de wijziging is een nieuw bestemmingsplan nodig. Vanaf vandaag tot en met 18 mei a.s. ligt het ontwerp hiervoor ter inzage.

Ter inzage ligt ook het ontwerp-besluit hogere waarde wet geluidhinder dat voor de nieuwe woningen van toepassing zal zijn. De gemeente wil gebruik maken van de bevoegdheid om op deze locatie een hogere geluidswaarde vast te kunnen stellen.
De ontwerp stukken zijn via deze link rechtstreeks in te zien. Eventueel kunt u een afspraak maken om de stukken op het gemeentehuis in te zien. Neemt u in dat geval contact op met 0561-691234.

Na de terinzagelegging worden alle reacties behandeld en schriftelijk beantwoord. Daarna wordt de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan aan te passen. Eventuele zienswijzen worden in de besluitvorming meegenomen.