Meepraten over Lindewijk 2

Het bouwrijpmaken van Lindewijk 2 schiet al aardig op - zoals op de foto is te zien. Dat moet ook, want veel belangstellenden kunnen bijna niet wachten op een eigen plekje. Komende woensdag en ook volgende week praten ze (digitaal) mee over hun woonwensen en de mogelijkheden die Lindewijk 2 biedt. Wil je ook meer weten, meepraten en luisteren? Je kunt je hier nog aanmelden.