Grond Lindewijk is schoon

Conclusie toezichthouders na onderzoek:
Bouwgrond Lindewijk Wolvega is schoon

De bouwgrond in de Lindewijk is goed. Dat is de conclusie na onderzoek door de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (Fumo). Na verontruste meldingen van fractieleden van SDW in de gemeenteraad van Weststellingwerf stelden toezichthouders van de Fumo een onderzoek in. “Wij controleren alle meldingen die we ontvangen”, aldus Fumo-toezichthouder Robert Veldhuizen (links op de foto). Soms stuiten we op vervuilingen, overtredingen en zelfs delicten. In de Lindewijk is alles conform de geldende regelgeving en milieuwetgeving uitgevoerd”. Zijn collega toezichthouder Bas Procé (rechts op de foto) vult aan: “de melding klonk ernstig en we hebben de zaak zeer serieus onderzocht: de grond in de Lindewijk is goed”.

Hoe kan dat? Zo op het oog zat de grond vol met rommel. Hebben jullie wel goed gekeken?
Veldhuizen: “we zijn meermalen ter plekke wezen kijken en hebben ook het dossier bestudeerd. Wij hebben geconstateerd, dat de grond van meet af aan goed was en dat ook de herkomst goed gedocumenteerd is. Honderd procent “schone” grond kom je Nederland niet veel tegen. Wettelijk is beperkte bijmenging zoals dat heet toegestaan. In de Lindewijk was dit het geval”. Procé: “de rommel die er lag, is door de gemeente inmiddels zoveel mogelijk opgeruimd”.

Er lag puin, drainagebuis, plastic. Noem dat maar niks!
Veldhuizen: ”dat kan inderdaad en het kan ook confronterend zijn. Maar honderd procent bouwgrond zonder bijmenging komt weinig voor. Daarom is er duidelijke regelgeving en wie zich daar niet aan houdt is in overtreding. In de Lindewijk is keurig gewerkt volgens de regels en is er absoluut geen sprake van te veel bijmenging”.

En al dat plastic dan dat raadsleden eigenhandig hebben aangetroffen?
Procé: “het is allemaal binnen de geldende normen. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, dat de raadsleden ook gelijk hebben, plastic hoort niet in de grond. Maar dat is dus niet de realiteit en dat hebben we met elkaar in heel Nederland geaccepteerd en in regelgeving vastgelegd. Aan ons om dit te controleren”. Zijn collega Veldhuizen vult aan: “Men maakt zich zorgen over plasticresten en bijvoorbeeld ook stukken drainagebuis in de grond. Dat begrijpen we natuurlijk. Maar wij hebben dit onderzocht en het materiaal vormt geen gezondheidsrisico en het voldoet aan de wettelijke normen. We hebben ook gekeken of de grond niet-zichtbare vervuiling, die vaak een groter gezondheidsrisico vormt, bevat. Maar ook dat is niet het geval”.

Is de regelgeving dan wel strèng genoeg?
Veldhuizen: “laat ik een tip geven: als je de landelijke regelgeving niet streng genoeg vindt, kan de gemeente in het eigen beleid aanvullende eisen stellen. Bijvoorbeeld dat je als gemeente minder plastic of nul procent plastic in je grond wilt. We hebben dit de raadsleden die zich zorgen maken ook meegegeven”.