57 nieuwe woningen

Sociale huurwoningen, koopwoningen voor senioren en starters en luxe (half)vrijstaande koopwoningen: het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf wil een gevarieerde mix van 57 woningen ten zuiden van de centrale as tussen het spoor en de Distelvlinder in de Lindewijk (blok 33 en 34 hieronder). Het bouwrijp maken van de grond begint volgende week. De verwachting is, dat dit najaar al kan worden begonnen met de bouw van de eerste woningen. 

Veertien seniorenwoningen

Zoals toegezegd ontwikkelen we levensloopbestendige woningen specifiek gericht op wonen en slapen op de begane grond. Deze veertien woningen liggen in een hofje met voldoende mogelijkheid voor parkeren en het inrichten van een gezamenlijke groene ruimte bijvoorbeeld voor gezamenlijke activiteiten. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de seniorenwoningen wordt een bijeenkomst georganiseerd om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de actuele wensen van senioren.

Sneller dan verwacht: 20 sociale huurwoningen
Nieuw zijn ook de sociale huurwoningen van WoonFriesland. Het zijn er twintig. Team Lindewijk verwacht dat de bouw al dit najaar kan beginnen.

Tien starterswoningen erbij
Bovendien geeft de gemeente nog eens grond uit voor tien betaalbare starterswoningen. Er is veel behoefte aan deze categorie betaalbare woningen. Eerder al zijn zes starterswoningen aan het Oranjetipje verkocht.

Luxe (half)vrijstaande woningen
Nabij de centrale as komen dertien (half)vrijstaande woningen. Passend bij de locatie betreft het woningen in het luxere segment. Parkeren vindt plaats op eigen terrein.

Klik op de figuur rechts op deze pagina om te vergroten. 

uitsnede