30 woningen voor starters en senioren

In de nieuwe straat Oranjetipje in Lindewijk 2 komen circa tien woningen voor starters en twintig woningen voor senioren. In twee online sessies hebben belangstellenden onlangs mee kunnen praten over het plan en hun voorkeuren kenbaar kunnen maken. Voor senioren zijn er woningen in twee U-vormige hofjes. Het betreft hier sociale huur en koop. Aan weerszijden van de hofjes staan de starterswoningen gepland. De verwachting is, dat deze verkocht gaan worden voor een vanaf-prijs van 220.000 euro. De starterswoningen en ook de seniorenwoningen kunnen te zijner tijd naar wens worden opgeleverd met een, twee of drie slaapkamers.

Op de fiets snel in het centrum

Alle woningen hebben een eigen tuin. Groene hagen scheiden parkeren van wonen en de bestaande beukenhaag wordt gehandhaafd. Het geheel krijgt het karakter van een besloten woonmilieu. Bewoners die straks even snel naar het centrum willen, kunnen gebruik maken van een doorsteek voor fietsers en voetgangers naar de Lycklamaweg. De verwachting is, dat najaar 2023 kan worden begonnen met de bouw.

Impressie: Blokken 1 en 4 de starterswoningen. Blokken 2 en 3 de seniorenwoningen. In blok 4 is in het midden een beeldbepalend herenhuis gedacht.

Meer nieuws over Oranjetipje en wonen voor starters en senioren vind je hier