200 nieuwe woningen in de Lindewijk

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

De gemeente Weststellingwerf wil begin volgend jaar starten met de bouw van tweehonderd woningen in woonwijk Lindewijk Deelgebied 2. In deelgebied 1 zijn de afgelopen jaren vijfhonderd woningen gerealiseerd. Eind dit jaar zo is de verwachting, zal alle bouwgrond in deze eerste fase zijn verkocht. De vraag naar kavels en woningen in de populaire Lindewijk is groot. Weststellingwerf was het afgelopen jaar relatief gezien de snelst groeiende gemeente van Friesland.

Burgemeester en wethouders willen voortvarend aan de slag met deelgebied 2 om aan de behoefte te kunnen voldoen. Vanaf 2 juni liggen daarom het ontwerp bestemmingsplan Deelgebied 2  en ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarde In het najaar kan het bestemmingsplan deelgebied 2 officieel worden vastgesteld. Daarna worden de voorbereidende werkzaamheden in de wijk zelf opgestart om begin 2022 de eerste bouwkavels te kunnen uitgeven.